27 kesäkuun, 2022
Eurooppalaisessa lukutaitokonferenssissa Dublinissa 4.-6.7.2022 esitellään uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten kriittisen lukemisen taidoista ja näiden taitojen opettamisesta. Tutkijamme Riikka Anttonen kertoo, miten minäpystyvyys on yhteydessä kuudesluokkalaisten luotettavuuden arviointitaitoihin, Carita Kiili esittelee samalle ikäryhmälle kehitetyn multimodaalisen oppimateriaalin ja Pirjo Kulju kuvaa opettajaopiskelijoiden taitoja arvioida kasvatustieteellisten tekstien luotettavuutta.
6 kesäkuun, 2022
Criticalin tutkija Laura Kanniainen väittelee tutkivasta nettilukemisesta Jyväskylän yliopistossa 22.6.2022 (Agora, Auditorio 2). Väitöstä voi seurata myös etänä. Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että lukemisen ja tarkkaavuuden vaikeudet hankaloittavat koululaisten nettilukemista. - On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi neljännes oppilaista, joilla oli lukemisen vaikeuksia, suoriutui haasteistaan huolimatta nettilukutehtävässä hyvin, Kanniainen toteaa.
2 kesäkuun, 2022
Tämän vuoden pelillisen oppimisen GALA-konferenssi järjestetään Tampereella 30.11.-2.12. Critical on mukana järjestelyissä Kristian Kiilin johdolla. CFP päättyy heinäkuun alussa - lue ohjeet ja lähetä esitysehdotus täällä. Konferenssin yhteydessä järjestetään myös pelikilpailu, jonka teemana on lukutaidon ja/tai numeeristen taitojen tukeminen - lisätietoja kilpailusta täältä ja ehdotuksia voi lähettää 21.8. asti.
1 kesäkuun, 2022
Helsingin yliopiston maantieteen tiimi osallistuu lukiolaisille suunnattuun HELSUS Youth Forum -tapahtumaan torstaina 2.6.2022. Paneelikeskustelussa klo 13-14 alustusaiheena on "Sinuun yritetään vaikuttaa valeuutisilla ja virheellisillä uutisilla / You might be influenced by fake news and misleading news ". Keskustelua voi seurata täältä.
31 toukokuun, 2022
Maantieteen tiimimme palkittiin tänään ensi kertaa jaetulla "Vuoden avoin oppimateriaali" -palkinnolla Avoimen tieteen kesäpäivillä. Palkittu oppimateriaali on suunniteltu CRITICAL-hankkeen tutkijoiden ja Helsingin yliopiston paikkatiedon projektikurssin opiskelijoiden yhteistyönä. Palkitsemisperusteissa kiiteltiin monille oppilaitostasoille suunnattua materiaalia ja sen laatua. Lisäksi kiiteltiin sitä, että materiaalin laatimiseen on osallistunut laaja ryhmä. Tutustu palkittuun materiaaliin täällä.
19 toukokuun, 2022
Ylioppilaskokeiden lopulliset tulokset on juuri julkistettu. Maantieteen kokeen yhdessä tehtävässä kokelasta pyydettiin pohtimaan hyvän kartan käyttötarkoitusta sekä kuvaamaan huonon kartan laadinnassa tehtyjä virheitä ja huonoja kartografisia ratkaisuja. Huonojen karttojen virheiden tarkastelu voi antaa hyvän pohjan jokapäiväisessä mediassa vastaan tulevien karttojen kriittiseen arviointiin. Helsingin yliopiston maantieteen tiimimme pohtii aihetta blogissaan.