Blogi

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto 2022 CRITICAL-hankkeen maantieteilijöille

CRITICAL-hankkeen maantieteilijöiden tiimi Helsingin yliopistosta palkittiin kautta aikain ensimmäisellä kansallisella Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnolla. Palkinnon myönsi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation sihteeristö, joka toimii osana Tieteellisten seurain valtuuskuntaa. Aiemmin on jaettu vain avoimen tieteen edistämisestä palkintoja, mutta nyt ensimmäistä kertaa palkittiin myös avoimen oppimisen edistäjiä. Palkinto jaettiin Avoimen tieteen kesäpäivien yhteydessä 31.5.2022. Työpaketin vetäjä …Lue Lisää

Opettajaopiskelijoiden ideoita kriittisen nettilukutaidon opetukseen

Nopeasti muuttuvat tekstiympäristöt ja väärän tiedon leviäminen internetissä haastavat lukutaidon opetusta koulussa. Lukusujuvuuden ja luetunymmärtämisen vahvistamisen lisäksi kriittisen lukutaidon kehittymistä tulisi tukea jo alakoulussa, sillä tutkimusten mukaan monella lapsella ja nuorella on vaikeuksia arvioida netistä löytyvän tiedon luotettavuutta. Keväällä 2022 Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa toteutettiin opintojakso, jonka tavoitteena oli tukea luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa …Lue Lisää

Erilaiset oppijat nettilukijoina

Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa netissä surffaillen, mutta Internetin merkitys myös lukuympäristönä on kasvanut. Netissä luetaan ja opiskellaan osana tavallista kouluarkea. Tutkiva nettilukeminen, jossa lukija esimerkiksi pyrkii ymmärtämään monisyisiä ilmiöitä, vaatii monenlaisia taitoja. Näitä taitoja ovat:1) tiedonhakutaidot,2) taidot arvioida nettitekstien luotettavuutta,3) taidot poimia olennaisia asioita yksittäisistä teksteistä ja yhdistellä näitä synteesiksi sekä4) taidot jakaa …Lue Lisää

Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehitys ja sen tukeminen esillä Kasvatustieteen päivillä 25.-26.11.

“Lasten ja nuorten kriittinen lukutaito” -teemaryhmä kutsui tutkijoita Kasvatustieteen päiville keskustelemaan lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymisestä sekä siitä, miten näitä taitoja voitaisiin tukea. Kriittisellä lukutaidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä analysoida, arvioida ja tulkita informaatiota sekä tunnistaa, miten erilaisilla teksteillä voidaan yrittää vaikuttaa tai johtaa harhaan. Lapset ja nuoret kohtaavat arjessaan monenlaista informaatiota, jonka luotettavuutta …Lue Lisää

Kriittinen lukutaito kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030

16.11.2021 julkaistiin kansallinen lukutaitostrategia 2030, jonka tarkoituksena on tukea kaikenikäisten lukutaitoa. Tavoitteena on vahva, monipuolinen ja osallistava lukemisen kulttuuri, joka vahvistaa menestyvää Suomea ja sen kansalaisten hyvää elämää.  Lukutaitostrategia pohjautuu monilukutaidon määritelmään, joka kattaa kaikenlaisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taidot. Käsite on tuttu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmista. Strategiassa monilukutaitoon sisällytetään olennaisesti myös kriittinen lukutaito. …Lue Lisää

Taidot käyttää ja kriittisesti tulkita geomediaa ovat tärkeitä maantieteen opetuksessa

Uutisissa, medioissa ja jopa verkossa kiertävissä meemeissä on nopeasti saatavilla runsaasti informaatiota eri puolilta maailmaa. Tällainen informaatio - tilastot, kuvat, videot ym. – luo kuvan maailmasta ympärillämme. Siksi geomediataidot ovat merkittävä osa maantieteen opetusta. Opetussunnitelmien perusteissa ei kuitenkaan tällä hetkellä kuvata tarkasti, mitä geomedian käsitteellä tarkoitetaan ja millaista osaamista oppilailta tai opiskelijoilta edellytetään. CRITICAL-hankkeessa tutkimme …Lue Lisää

Uusia näkökulmia ja ideoita yhteiskehittelyllä

CRITICAL-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea kriittisen lukutaidon kehittymistä eri konteksteissa. Kutsuimme yhteistyökumppaneistamme Tampereen kaupungin, YLEn sekä Tampereen kaupunginkirjaston edustajia yhteiskehittelypäivään, joka järjestettiin tiistaina 5.10. 2021 Tampereen yliopistolla. Yhteiskehittelypäivässä tutustuimme virtuaaliseen uutishuoneeseen (työnimi), jota YLE ja CRITICAL kehittävät yhteistyössä. Lisäksi suunnittelimme yhdessä uteliaisuuslaukkua, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa uudella, innostavalla ja …Lue Lisää

Lukiolaisten nettilähteiden arviointitaidoissa on suuria eroja: Miten opettaja voi arvioida oppilaidensa taitoja?

Covid19-pandemia on lisännyt internetissä leviävän laadultaan vaihtelevan terveysaiheisen informaation määrää. Tämä tekee tiedon luotettavuuden arvioinnista entistä tärkeämpää mutta myös vaikeampaa. Kritiikitön suhtautuminen löydettyyn informaatioon voi johtaa vääränlaisiin mielikuviin asioista ja jopa riskialttiiden terveyspäätösten tekemiseen (esim. rokotuksista kieltäytyminen). Millaisia valmiuksia nuorilla on arvioida terveyteen liittyviä nettilähteitä? Tätä selvitimme tutkimuksessamme (Hämäläinen ym., 2021), joka on julkaistu Journal …Lue Lisää

CRITICAL Virtuaali-ITK:ssa “Tavoitteena digiajan kriittinen lukija”

Huhtikuu, ITK ja Aulanko ovat monelle teknologian opetuskäytön ystävälle kevään merkkejä. Tänäkin vuonna, jo toistamiseen, ITK-päivät jouduttiin siirtämään, mutta tilalla järjestettiin Virtuaali-ITK2021 webinaarisarja “Arkea ja unelmia” (12–16.4.2021). CRITICAL oli mukana järjestämässä “Tavoitteena digiajan kriittinen lukija” -webinaarin. Webinaarimme kilvoitteli aurinkoisen kevätpäivän kanssa, ja jos et malttanut tai päässyt mukaan, tässä lyhyt kooste webinaaristamme. Webinaari alkoi videoesityksellä, …Lue Lisää