Blogi

Kriittinen lukutaito lapsen arjessa: Perheen merkitys tietotulvassa

Mistä on perheen kriittisen lukemisen ympäristö tehty? Käytänteistä, resursseista, ilmapiiristä, kulttuurista, arvoista ja katsomuksista. Niistä on perheen kriittisen lukemisen ympäristö tehty. Kysyimme suomalaisilta lapsuuden, opettamisen ja kriittisen lukutaidon asiantuntijoilta sekä nuorilta ja vanhemmilta näkemyksiä siitä, mitkä perhetekijät vaikuttavat lasten kriittisen lukemisen taitojen kehittymiseen. Eri vastaajaryhmien näkemykset olivat hyvin samansuuntaisia, ja ne voidaan tiivistää neljään luokkaan: …Lue Lisää

Selkokielistä tiedettä uuden työkalun avulla

Luetun kriittinen tarkastelu ei ole vain lukijasta kiinni, vaan se vaatii myös ymmärrettävissä olevia lähdemateriaaleja. Yksi tähän liittyvä haaste on tutkitun tiedon ymmärrettävyys. Vertaisarvioitu tieteellinen tieto on usein kaukana yleistajuisesta tekstistä ja sisältää paljon alakohtaisia termejä ja käsitteitä, jotka vaativat selventämistä.  Critical-hanke pyrkii osaltaan edistämään eri ikäisten taitoja analysoida ja arvioida tutkittua tietoa. Tutkitun tiedon …Lue Lisää

Tutkimuskohteena diagrammien lukutaito: nuorten taidoissa ja oppimateriaaleissa on kehittymisen varaa

Medioituneessa yhteiskunnassamme uutiset ja internet ovat täynnä diagrammeja. Diagrammi on tehokas ja nopea tapa esittää suuri tietomäärä nopeasti omaksuttavassa muodossa. Näin ollen diagrammien lukeminen ja tulkitseminen ovat keskeisessä roolissa myös arkisissa päätöksissä kuten esimerkiksi siinä, kannattaako influenssarokote ottaa tai oma sähkösopimus vaihtaa pörssisähköön tai minkä puolueen ehdokasta äänestää. Monilla nuorilla on haasteita tulkita harhaanjohtavia diagrammeja …Lue Lisää

Huuhaa-tehtaan tarkoituksena on opettaa nuorille kriittistä nettilukemista

Miten opettaa kriittistä nettilukemista nuorille heitä kiinnostavalla tavalla ja niin, että he pääsevät itse aktiivisesti osallistumaan työskentelyyn? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä Literacy-ohjelman (STN) toisen hankkeen eli suomalaisten tiedepääomaa edistävän Finscin tutkijoiden kanssa. Ideointimme pohjalta syntyi työpaja, jonka nimesimme Huuhaa-tehtaaksi. Tässä blogissa esitellään tehtaan pedagoginen idea sekä kerrotaan ensimmäisistä työpajakokemuksista lukiolaisten kanssa. Nuoret käyttävät paljon aikaa …Lue Lisää

Opettajat kaipaavat lisää tukea geomediataitoihinsa ja taitojen opettamiseen

Kaikilla tieteenaloilla on omat tapansa ja menetelmänsä kerätä, tallentaa, analysoida ja välittää kerättyä tietoa ja dataa. Maantieteen erityispiirre on, että se tutkii spatiaalisia prosesseja ja ilmiöitä, jotka esiintyvät ja tapahtuvat tietyssä paikassa tai eri paikkojen välillä ilmenee niissä eroja. Esimerkiksi Tyynenmeren ympärillä sijaitsee niin kutsuttu Tulirengas, joka kattaa valtavat määrät tulivuoria ja vulkaanista toimintaa. Tämä …Lue Lisää