Mitä tavoittelemme?

Väärän tiedon tahaton tai tahallinen levittäminen internetissä on suuri yhteiskunnallinen haaste. Kaikki lapset ja nuoret eivät saa riittävästi tukea kriittisen lukutaitonsa kehittämiseen. Tavoitteemme onkin tukea 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymistä.  Tutkimme ja kehitämme ratkaisuja, joiden avulla nuoret oppivat arvioimaan tiedon luotettavuutta kriittisesti.  

Mitä tutkimme?

Tutkimme, miten eri ikäiset oppilaat osaavat arvioida erilaisten nettitekstien ja viestien luotettavuutta. Selvitämme, onko kriittisessä lukutaidossa alueellisia eroja, millaiset oppimisen polut johtavat eroihin kriittisessä lukutaidossa ja millaisia kriittisen lukutaitoon vaikuttavia kehityksen riskitekijöitä tai suojaavia tekijöitä voidaan tunnistaa lasten kotiympäristössä tai motivaatiossa.

Mitä kehitämme?

Kehitämme teknologisia ja sosiaalisia innovaatiota, joilla voidaan tukea 10–17-vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja. Hankkeessa kehitetyt työkalut ja materiaalit kootaan Critical Reading Lab -palveluun, joka tulee koulujen ja kirjastojen käyttöön.

YouTube video