Koosteet

Kiili, Carita & Pirjo Kulju (2023). Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen.

Sisällys:

  1. Mitä on kriittinen lukeminen?
  2. Miten oppilaat osaavat arvioida tekstin luotettavuutta? Onko taidoissa eroa?
  3. Miten kriittistä lukemista voi opettaa?

Viimeisellä sivulla on linkki opetusmateriaaleihin.

Politiikkasuositukset

”Kaikki opettajat ja opettajiksi opiskelevat eivät saa
riittävästi koulutusta kriittisen lukutaidon opettamiseen.”

Critical-hankkeen tiimi (2023). Politiikkasuositus 9/2023. Opettajien koulutuksen on edistettävä kriittisen lukutaidon opetusta.

”Noin 40 % kuudesluokkalaisista ei kyseenalaistanut kaupallisen teksin kirjoittajan asiantuntijuutta lainkaan.”

Critical-hankkeen tiimi (2023). Politiikkasuositus 3/2023. Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen.

Tutkimusraportit