CRITICAL on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama hanke. CRITICAL on yksi Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) -ohjelman hankkeista. Tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena.

LITERACY-hankkeita on yhteensä viisi:

Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI). Konsortion johtaja: Johanna Kaakinen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Katri Saarikivi, Skope ry. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Heureka ja Skope ry.

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE). Konsortion johtaja: Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Jarkko Kumpulainen, Itä-Suomen yliopisto. Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Duodecim ry.

Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL). Konsortion johtaja: Kristian Kiili, Tampereen yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Elina Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto / Tampereen yliopisto. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE). Konsortion johtaja: Kati Rantala, Helsingin yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Lotta Hautamäki, Helsingin yliopisto. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Frisky & Anjoy Oy ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos .

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT). Konsortion johtaja: Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Karoliina Snell, Helsingin yliopisto. Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää LITERACY-ohjelmasta ja sen hankkeista täältä. Tutustu myös STN:n Ratkaisuja tieteestä -sivustoon, jonne hankkeet tuottavat esimerkiksi ratkaisukortteja ja politiikkasuosituksia päätöksenteon tueksi.