Blogi: perheen merkitys kriittiselle lukutaidolle

Uudessa kotisivujemme blogissa Jyväskylän yliopiston tutkijamme Leena Paakkarin johdolla kertovat nuorten ja vanhempien haastatteluihin sekä asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen perheen merkityksestä lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymiselle. Esille nousseet tekijät voidaan karkeasti luokitella perheen (1) lukukäytänteisiin, (2) resursseihin, (3) ilmapiiriin ja vuorovaikutuskulttuuriin sekä (4) arvoihin, katsomuksiin ja uskomuksiin. Tutustu blogiin tästä.