Tavoitteena digiajan kriittinen lukija

YouTube video

Hankkeen tavoitteena on tukea 10–17-vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja. Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään kriittistä lukutaitoa kehittäviä opetusmenetelmiä.

Tutkimme, miten eri ikäiset oppilaat osaavat arvioida nettitekstien, diagrammien ja lyhyiden sosiaalisen median viestien luotettavuutta. Lisäksi selvitämme, onko kriittisessä lukutaidossa alueellisia eroja, millaiset oppimisen polut johtavat eroihin kriittisessä lukutaidossa ja millaisia kriittisen lukutaitoon vaikuttavia kehityksen riskitekijöitä tai suojaavia tekijöitä voidaan tunnistaa lasten kotiympäristössä tai motivaatiossa. Tutkimme myös opettajaopiskelijoiden valmiuksia tukea oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja kehitämme menetelmiä heidän osaamisensa tukemiseen. Lisäksi CRITICAL-hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisia pelillisiä ja sopeutuvia oppimateriaaleja ja arviointiympäristöjä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Kriittisen lukemisen taidot ovat niin haastavia, että niitä tulee tukea pitkäjänteisesti eri konteksteissa. Tämän vuoksi hankkeellamme on laaja kirjo erilaisia sidosryhmiä, jotka edustavat kotona, kouluissa ja kirjastoissa tehtävää kasvatus- ja opetustyötä sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Tärkeimmät tavoitteemme ovat

  • Kriittisen lukutaidon huomioiminen opetussuunnitelmatyössä ja poliittisessa päätöksenteossa
  • Kriittisen lukutaidon yhdenvertainen tukeminen
  • Opettajien, opettajankouluttajien ja kirjaston henkilökunnan työn tukeminen
  • Vanhempien kasvatustyön tukeminen
  • Eri toimijoiden välisen vuoropuhelun ja yhteisen kehittämisen tukeminen

Monitieteisyys

CRITICAL-konsortio nivoo yhteen useita tieteenaloja (kasvatustiede, psykologia, tietotekniikka, terveystiede ja maantiede). Monitieteisessä konsortiossa kriittistä lukutaitoa tutkitaan useista, toisiaan täydentävistä näkökulmista. Monitieteisellä konsortiolla on hyvät edellytykset syventää aiempaa ymmärrystä lasten ja nuorten kriittisestä lukutaidosta, näiden taitojen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tuottaa oppimateriaaleja ja toimintamalleja kriittisen lukemisen tukemiseen. Kun yhdistämme eri tieteenaloille ominaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä, pystymme tarkastelemaan kriittistä lukemista uusista, tutkimusalaa uudistavista näkökulmista.

Rahoitus

Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

Vuorovaikutuskumppanit

Faktabaari; Tampereen kaupunki, opetus- ja kasvatuspalvelut; TOP-keskus, Turku; Tampereen kaupunginkirjasto; Seinäjoen kaupunginkirjasto; Oulun kaupunginkirjasto; Muuramen kirjasto; eNorssi-verkosto; Aluehallintovirasto (Länsi- ja Sisä-Suomi); Kuntaliitto; Vanhempainliitto; Mannerheimin lastensuojeluliitto; YLE; KARVI; Mediakasvatusseura; Opettajankoulutusfoorumi; Opetushallitus; Uudet lukutaidot kehittämisohjelma (OKM)