Oppimateriaalit

Puppuresepti Huuhaa-tehtaaseen yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille

Finsci-hankkeen kanssa kehittämäämme Puppureseptiin on koottu epäluotettavampien nettisisältöjen piirteitä. Huuhaa-tehtaan tavoitteena on oppia nimeämään ja tunnistamaan netti-informaation luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Nuoret tuottavat pienryhmissä posterin tai videon, joka sisältää Huuhaa-väitteen ja sille epäluotettavat mutta uskottavat perustelut. Tehtaan lopuksi voidaan palkita uskottavin Huuhaa ja palata tuotoksiin myöhemmillä oppitunneilla. Lue lisää Huuhaa-tehtaasta blogistamme.

MediaWatch-oppimispeli alakoulun yläluokilta toiselle asteelle saakka

Oppimispeli on tarkoitettu kriittisen lukemisen harjoittelemiseen. Pelin ensimmäisessä versiossa harjoitellaan diagrammien lukutaitoa maantieteen aiheissa ja se on vapaasti pelattavissa nettiselaimella ilman kirjautumista. MediaWatch-peli voitti vuoden 2022 GALA-konferenssin akateemisten tekijöiden oppimispelien sarjan.

Paikkatiedon (GIS) ja geomedian oppimateriaaleja eri kouluasteille (linkki johtaa Avointen oppimateriaalien kirjastoon)

Kokoelmaan on koottu geoinformatiikan, paikkatiedon (GIS) ja geomedian opetukseen ja oppimiseen liittyviä materiaaleja. Materiaaleja voi käyttää niin paikkatietokurssien kurssimateriaalina, opettajan tukiaineistona kuin opiskelijan itsenäisen opiskelun materiaalinakin. Osa kokoelman materiaalista sopii myös lukion maantieteen kursseille geomedian opetukseen.

Kognitiivisia vinoumia -infograafi (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio ja ideoita materiaalin käyttöön)

Kognitiiviset vinoumat ovat psykologisia mekanismeja, jotka saattavat johdatella meitä harhaan ja saada mielemme uskomaan esimerkiksi valheelliseen tietoon. Vaikka emme voi välttyä näiltä mielemme jekuilta, voimme kuitenkin tulla niistä tietoiseksi ja näin myös vastustaa väärää informaatiota ja vinoutuneiden päätelmien tekoa. Infograafissa on kaksi sivua eli esitelty yhteensä 11 erilaista kognitiivista vinoumaa.

Tutkimusmatka tunteisiin -työkalu (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio ja ideoita materiaalin käyttöön)

Työkalu auttaa tarkastelemaan omaa käytöstä ja tunteiden vaikutusta toimintaan, kun kohtaa ihmisiä, joiden ajatukset eivät ole samanlaisia kuin omat. Omien tunteiden äärelle pysähtyminen auttaa tunnistamaan syitä oman käytöksen ja suhtautumistapojen taustalla. Tällöin on helpompaa olla avarakatseinen ja avoin myös erilaisille näkemyksille sekä suhtautua asioihin uteliaasti eikä torjuvasti.

Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalu (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio)

Työkalu auttaa sinua tarkastelemaan nettitekstejä kriittisesti sekä pohtimaan syvällisemmin sisältöjen luotettavuutta. Työkalu sopii erityisesti erilaisten tietoa tarjoavien nettisisältöjen tarkasteluun. Näitä voivat olla esimerkiksi blogitekstit, verkkoartikkelit, Instagram- tai Facebook-julkaisut. Työkalussa on yhteensä 12 korttia, joiden avulla voidaan arvioida sekä sisällöntuottajia että itse sisältöä.

Arviointikortit alakoulun ylemmiltä luokilta ylöspäin

Arviointikortit on tarkoitettu alakoulun ylemmille luokille mutta ne sopivat myös esimerkiksi yläkoululaisille kriittisen lukemisen tueksi. Kahdessa eläinaiheisessa korttisarjassa on molemmissa kolme lyhyttä viestiä. Oppilaat antavat tähtiä kirjoittajan asiantuntijuudesta, tarkoitusperistä ja evidenssistä. Tähtiä tärkeämpi on keskustella oppilaiden kanssa, millä perusteella he ovat tähtiä antaneet, ja vertailla viestien luotettavuutta.

Kort för trovärdighetsbedömning (på svenska)

Arviointyökalu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille

Arviointityökalu auttaa nuoria kiinnittämään huomiota erilaisiin nettitekstien luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin (kirjoittaja, julkaisija, motiivit, evidenssi ja varmentaminen) sekä arvioinnin syvällisyyteen. Työkalu sisältää pisteytyskehikon (0-2) sekä autenttisia esimerkkejä lukiolaisten perusteluista nettitekstien luotettavuudelle. Mukana myös vinkkejä työkalun käyttöön.

Verktyg for kritisk bedömning (på svenska)

Sidossanakortit ala- ja yläkoululaisille (linkki tulostettavaan pdf-versioon)

Sidossanakorttien avulla oppilaat voivat harjoitella synteesin laatimista eli ideoiden yhdistämistä kahdesta tai useammasta tekstistä. Tehtäväohje sidossanakorttien käyttöön.