Oppimateriaalit

Kognitiivisia vinoumia -infograafi (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio ja ideoita materiaalin käyttöön)

Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalu (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio)

Tutkimusmatka tunteisiin -työkalu (linkki johtaa Mediakasvatusseuran sivulle, jossa tulostettava pdf-versio ja ideoita materiaalin käyttöön)

Luotettavuuden arviointikortit alakoululaisille (linkki tulostettavaan pdf-versioon)

Kenen viesti on luotettavin? Tätä alakoululaiset voivat pohtia, kun he arvioivat eläinaiheisia viestejä. Kuinka paljon viestin kirjoittajalla on asiantuntemusta koirien ruokavaliosta tai kissojen vitamiinien tarpeesta? Entä miten hyvin kirjoittaja pystyy todistamaan väitteensä?

Materiaalissa on kaksi korttisarjaa ja molemmissa sarjoissa on kolme lyhyttä viestiä. Kun viestit ovat lyhyitä ja ne ovat rinnakkain, on oppilaiden helppo vertailla viestejä. Oppilaat antavat tähtiä kirjoittajan asiantuntijuudesta, tarkoitusperistä ja evidenssistä (eli todisteista). Tähtiä tärkeämpiä ovat keskustelut siitä, millä perusteilla oppilaat tähtiä antoivat.

Arviointyökalu yläkoululaisille ja lukiolaisille (linkki tulostettavaan pdf-versioon)

Arviointityökalun tarkoituksena on tukea oppilaiden/opiskelijoiden kriittistä nettilukemista. Työkalu auttaa nuoria kiinnittämään huomiota erilaisiin nettitekstien luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä arvioinnin syvällisyyteen. Työkalun avulla opettaja voi antaa palautetta oppilaidensa/opiskelijoidensa taidoista. Työkalua voi hyödyntää myös vertaispalautteen antamisessa. Vinkkejä työkalun käyttöön täällä.

Opettaja voi antaa tehtäväksi arvioida useampaa (esim. kolme) nettilähdettä asteikolla 1–5 (1= ei kovin luotettava, 5 = erittäin luotettava) ja pyytää oppilaita/opiskelijoita lisäksi perustelemaan numeroarvionsa sanallisesti. Arviointityökalun avulla perustelut voidaan pisteyttää viidellä eri arviointikriteerillä asteikolla 0–2 (0 = kriteeriä ei ole käytetty lainkaan, 3 = kriteerin käyttö on syvällistä).

Sidossanakortit ala- ja yläkoululaisille (linkki tulostettavaan pdf-versioon)

Sidossanakorttien avulla oppilaat voivat harjoitella synteesin laatimista eli ideoiden yhdistämistä kahdesta tai useammasta tekstistä. Tehtäväohje sidossanakorttien käyttöön.