10 elokuun, 2022
Jyväskylän yliopistossa järjestetään 10.-12.8.2022 visuaalisen lukutaidon kansainvälinen konferenssi "Connecting & Sharing – Envisioning the Futures of Visual Literacy". Tutkijamme Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta pitää esityksen Criticalissa kerätystä tutkimusaineistosta: "Adolescents Evaluating Instagram Posts: Perceptions of the Credibility and Persuasiveness". Tutkimuksessa on ollut mukana myös akatemiatutkija Carita Kiili.
8 elokuun, 2022
Hankkeessamme on meneillään lukuisia eri tutkimuksia ja jatkossa saamme niistä myös mielenkiintoisia tarkempia tuloksia. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä miten oppimispeleillä ja kouluopetuksella voidaan näitä taitoja edistää. Lue lisää kotisivuiltamme löytyvästä tutkimuskoosteesta.
1 elokuun, 2022
Opetushallituksen järjestämän Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumin 2.-3.8.2022 teemana on tänä vuonna vaikuttava vuorovaikutus. Tutkijamme Carita Kiili Tampereen yliopistosta avaa luennollaan teemaa nettilukemisen näkökulmasta. Foorumin ohjelma löytyy täältä. Esityksen diat löytyvät täältä
27 kesäkuun, 2022
Eurooppalaisessa lukutaitokonferenssissa Dublinissa 4.-6.7.2022 esitellään uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten kriittisen lukemisen taidoista ja näiden taitojen opettamisesta. Tutkijamme Riikka Anttonen kertoo, miten minäpystyvyys on yhteydessä kuudesluokkalaisten luotettavuuden arviointitaitoihin, Carita Kiili esittelee samalle ikäryhmälle kehitetyn multimodaalisen oppimateriaalin ja Pirjo Kulju kuvaa opettajaopiskelijoiden taitoja arvioida kasvatustieteellisten tekstien luotettavuutta.
6 kesäkuun, 2022
Criticalin tutkija Laura Kanniainen väittelee tutkivasta nettilukemisesta Jyväskylän yliopistossa 22.6.2022 (Agora, Auditorio 2). Väitöstä voi seurata myös etänä. Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että lukemisen ja tarkkaavuuden vaikeudet hankaloittavat koululaisten nettilukemista. - On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi neljännes oppilaista, joilla oli lukemisen vaikeuksia, suoriutui haasteistaan huolimatta nettilukutehtävässä hyvin, Kanniainen toteaa.
2 kesäkuun, 2022
Tämän vuoden pelillisen oppimisen GALA-konferenssi järjestetään Tampereella 30.11.-2.12. Critical on mukana järjestelyissä Kristian Kiilin johdolla. CFP päättyy heinäkuun alussa - lue ohjeet ja lähetä esitysehdotus täällä. Konferenssin yhteydessä järjestetään myös pelikilpailu, jonka teemana on lukutaidon ja/tai numeeristen taitojen tukeminen - lisätietoja kilpailusta täältä ja ehdotuksia voi lähettää 21.8. asti.