Laura Kanniaisen väitös: Erilaiset oppijat tarvitsevat kohdennettua tukea nettilukemisessa

Criticalin tutkija Laura Kanniainen väittelee tutkivasta nettilukemisesta Jyväskylän yliopistossa 22.6.2022 (Agora, Auditorio 2). Väitöstä voi seurata myös etänä. Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että lukemisen ja tarkkaavuuden vaikeudet hankaloittavat koululaisten nettilukemista. – On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi neljännes oppilaista, joilla oli lukemisen vaikeuksia, suoriutui haasteistaan huolimatta nettilukutehtävässä hyvin, Kanniainen toteaa.