Criticalin tutkimuksia esillä Dublinin lukutaitokonferenssissa

Eurooppalaisessa lukutaitokonferenssissa Dublinissa 4.-6.7.2022 esitellään uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten kriittisen lukemisen taidoista ja näiden taitojen opettamisesta. Tutkijamme Riikka Anttonen kertoo, miten minäpystyvyys on yhteydessä kuudesluokkalaisten luotettavuuden arviointitaitoihin, Carita Kiili esittelee samalle ikäryhmälle kehitetyn multimodaalisen oppimateriaalin ja Pirjo Kulju kuvaa opettajaopiskelijoiden taitoja arvioida kasvatustieteellisten tekstien luotettavuutta.