Criticalin tutkijat Maantieteen päivillä

Maantieteen päivillä Joensuussa 8.—10.11. Helsingin tiimin vieraileva luennoitsija Heli Kainulainen esitteli hankkeessamme kehitettyä geomediakyvykkyyden käsitettä sekä siihen kuuluvia taitoja ja osaamista. Lisäksi tutkijamme Panu Lammi esitteli tuoreita tutkimustuloksia nuorten geomediaosaamisesta ja -opetuksen rajoitteista.