Critical mukana Opettajankoulutuspäivillä

eTed-verkoston järjestämillä ja OKM:n rahoittamilla ensimmäisillä Opettajankoulutuspäivillä (online) 17.8.2022 tutkijamme Pirjo Kulju esittelee opettajaopiskelijoille kehittämäämme kriittisen nettilukemisen interventiota, keväällä 2022 Tampereen yliopistossa interventioon osallistuneiden luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia sekä heidän kehittämiään kriittisen nettilukemisen opetusideoita.