Critical-hanke mukana Opettajankoulutusfoorumin seminaarissa

Tutkijamme Pirjo Kulju esitteli hankettamme yhteistyökumppanimme Opettajankoulutusfoorumin seminaarissa Helsingissä 12.5. Tilaisuuden avasi uusi tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Tänään julkaistiin myös OKM:n opettajankoulutuksen kehittämisohjelma vuosille 2022-2026. Kehittämisohjelmassa haasteeksi nostetut oppilaiden ja opiskelijoiden osaamistasojen erot näkyvät myös kriittisen lukutaidon tutkimuksissamme.