Färdigt material för att utveckla kritisk webbläskunnighet:

Verktyg för att undervisa i kritisk webbläskunnighet är ett materialpaket riktat till lärare inom den grundläggande undervisningen.

Materialpaketet innehåller:

  1. videor riktade till lärare om kritisk läsning
  2. undervisningsmaterial som stöder kritisk läsning för grundskolelever
  3. videor som kort beskriver undervisningsmaterialets centrala idé samt
  4. en digital publikation som sammanställer det centrala innehållet i videorna.

När du bättre vill förstå bakgrunden till kartor och diagram:

Geografisk information (GIS) och geomedialäromedel för olika skolnivåer är ett omfattande geomediamaterialpaket. Materialet kan användas inom den grundläggande utbildningen, på andra stadiet eller i självstudier.

Materialpaketet innehåller:

  • Läromaterial om viktiga begrepp inom geodata och geomedia
  • Färdigt läromaterial för undervisning i geografi
  • Hjälpkort för visualisering av kartor
  • Viktiga komponenter när man skapar bra diagram
  • Material om kritisk läsning av geomedia

När du vill ta en paus från läsningen: spela MediaWatch och utvärdera tillförligheten hos de diagram:

MediaWatch är ett spel för utbildning i kritisk läskunnighet för grund- och gymnasieskolor.

I den här versionen av spelet är spelaren jobbar som faktagranskare och utvärderar tillförlitligheten hos de diagram som ska publiceras i nyheterna. Var försiktig så att du inte accepterar missvisande diagram!

Spelet kan spelas i nätet på finska, svenska och engelska utan inloggning. Speltiden är cirka 20-30 minuter. Obs! Innan du startar spelet, välj svenska som språk i inställningsmenyn.