Verktyg som stöd för kritisk bedömning av källor på nätet

Syftet med bedömningsverktyget är att stödja eleverna/studenterna att kritisk läsa uppgifter på nätet. Verktyget hjälper läsarna att uppmärksamma faktorer som påverkar webbtexternas pålitlighet samt fördjupa bedömningen. Med hjälp av verktyget kan läraren ge feedback om
elevernas/studenternas kunskaper. Verktyget kan utnyttjas även för feedback
eleverna/studenterna emellan.

Tips till lärare
Verktyg för kritisk bedömning (pdf)