Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa arvioidaan kriittisen nettilukemiseen suunniteltujen opetusmateriaalien vaikuttavuutta kuudensilla luokilla: Tietosuojailmoitus Interventiotutkimus

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa tutkitaan vanhempien näkemyksiä siitä, mitä on kriittinen lukutaito ja miten kodeissa voidaan tukea lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehitystä: Tietosuojailmoitus: Vanhempien haastattelut.

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa:
Tietosuojailmoitus: Arviointitutkimus 21-22, peruskoulu
Tietosuojailmoitus: Arviointitutkimus 21-22, lukio ja ammatillinen koulutus

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa selvitetään, miten nuoret tulkitsevat Instagram-viestejä: Tietosuojailmoitus: Instagram-viestien tulkinta.

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa tutkitaan nuorten näkemyksiä siitä, mitä on kriittinen lukutaito ja miten sen kehittymistä voisi tukea:
Tietosuojailmoitus: Nuorten haastattelut 2021 (pdf)
Tietosuojailmoitus: Nuorten haastattelut (2022).

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa tutkitaan asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten kodeissa voidaan tukea lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehitystä: Tietosuojailmoitus: Delfoi (pdf)