Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa. Tietosuojailmoitus: Arviointitutkimus 21-22

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa selvitetään, miten nuoret tulkitsevat Instagram-viestejä. Tietosuojailmoitus: Instagram-viestien tulkinta.

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa tutkitaan nuorten näkemyksiä siitä, mitä on kriittinen lukutaito ja miten sen kehittymistä voisi tukea.
Tietosuojailmoitus: Nuorten haastattelut 2021 (pdf)

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, jossa tutkitaan asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten kodeissa voidaan tukea lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehitystä.
Tietosuojailmoitus: Delfoi (pdf)