Opettajatutkimuksemme esillä ainedidaktisessa symposiumissa

Ainedidatisessa symposiumissa pe 9.2. Helsingissä Pirjo Kulju ja Elina Hämäläinen esittelevät alustavia tuloksia luokanopettajaopiskelijoille kehitetystä ”Työkaluja kriittisen nettilukemisen opettamiseen” -interventiokurssista. Esityksessä kuvataan myös kurssin myötä opettajille suunniteltua täydennyskoulutusta (Emile-projekti). Lisäksi Anne Pellikka kertoo opettajien näkemyksistä kriittisestä geomediataidosta.