Luokanopettajaopiskelijoiden interventiokurssin satoa Unescon konferenssissa

Kansainvälinen Unescon opettajankoulutuskonferenssi järjestetään Helsingin yliopistolla 17.-20.6. Tutkijamme Pirjo Kulju Tampereen yliopistosta esittelee tutkimustuloksia luokanopettajaopiskelijoiden kriittisen nettilukemisen interventiokurssistamme. Kurssin päätteeksi kirjoitetuissa reflektoivissa kirjoitelmissa opiskelijat kokivat erityisesti 5. luokkalaisille suunnitellun ja toteutetun opetuskokeilun vaikuttaneen heidän minäpystyvyyteensä opettajina.