Critical mukana Opettajankoulutuspäivillä Jyväskylän yliopistossa

Tutkijoidemme esityksiä esimerkiksi lukutaidon kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja luokanopettajaopiskelijoiden kriittiseen nettilukemiseen ja sen opettamiseen liittyvästä minäpystyvyydestä on esillä eTed-verkoston Opettajankoulutuspäivillä 17.8. Jyväskylän yliopistossa. Posterina esittelemme myös viime keväänä julkistettua politiikkasuositustamme: ”Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen”.