Kort för lågstadieelevernas trovärdighetsbedömning

Vems uttalande är mest trovärdigt? Det kan lågstadieeleverna diskutera när de bedömer uttalanden med djurmotiv. Hur stor sakkunskap har skribenten om hundarnas kost eller katternas vitaminbehov? Och hur väl kan skribenten bevisa sitt påstående?

Materialet består av två kortserier, och bägge serierna omfattar tre korta uttalanden. När uttalandena är korta och står bredvid varandra, har eleverna lätt att jämföra dem. Eleverna ger stjärnor för skribentens sakkunskap, syften och evidens (dvs. bevis). Viktigare än själva stjärnorna är diskussioner om på vilka grunder eleverna gav stjärnorna.

Kort för trovärdighetsbedömning (pdf)