Blogi

Tutkivan nettilukemisen interventio: Taidoiltaan heikoimmat lukiolaiset hyötyivät eniten

Kriittinen nettilukija osaa hakea luotettavaa informaatiota, arvioida tekstien luotettavuutta sekä vertailla niiden sisältämää informaatiota. Tutkimukset ovat osoittaneet, että monilla nuorilla nämä taidot eivät ole riittävän hyvällä tasolla. Lisäksi taidoissa on havaittu suuria eroja (esim. Hämäläinen ym., 2021).  Tässä blogissa kuvaan interventiotutkimusta (Hämäläinen ym., 2022), jossa lähteiden piirteiden (kirjoittaja, julkaisija, tekstin tarkoitus) huomioimista, arvioimista ja hyödyntämistä …Lue Lisää

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto 2022 CRITICAL-hankkeen maantieteilijöille

CRITICAL-hankkeen maantieteilijöiden tiimi Helsingin yliopistosta palkittiin kautta aikain ensimmäisellä kansallisella Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnolla. Palkinnon myönsi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation sihteeristö, joka toimii osana Tieteellisten seurain valtuuskuntaa. Aiemmin on jaettu vain avoimen tieteen edistämisestä palkintoja, mutta nyt ensimmäistä kertaa palkittiin myös avoimen oppimisen edistäjiä. Palkinto jaettiin Avoimen tieteen kesäpäivien yhteydessä 31.5.2022. Työpaketin vetäjä …Lue Lisää

Opettajaopiskelijoiden ideoita kriittisen nettilukutaidon opetukseen

Nopeasti muuttuvat tekstiympäristöt ja väärän tiedon leviäminen internetissä haastavat lukutaidon opetusta koulussa. Lukusujuvuuden ja luetunymmärtämisen vahvistamisen lisäksi kriittisen lukutaidon kehittymistä tulisi tukea jo alakoulussa, sillä tutkimusten mukaan monella lapsella ja nuorella on vaikeuksia arvioida netistä löytyvän tiedon luotettavuutta. Keväällä 2022 Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa toteutettiin opintojakso, jonka tavoitteena oli tukea luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa …Lue Lisää

Erilaiset oppijat nettilukijoina

Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa netissä surffaillen, mutta Internetin merkitys myös lukuympäristönä on kasvanut. Netissä luetaan ja opiskellaan osana tavallista kouluarkea. Tutkiva nettilukeminen, jossa lukija esimerkiksi pyrkii ymmärtämään monisyisiä ilmiöitä, vaatii monenlaisia taitoja. Näitä taitoja ovat:1) tiedonhakutaidot,2) taidot arvioida nettitekstien luotettavuutta,3) taidot poimia olennaisia asioita yksittäisistä teksteistä ja yhdistellä näitä synteesiksi sekä4) taidot jakaa …Lue Lisää

Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehitys ja sen tukeminen esillä Kasvatustieteen päivillä 25.-26.11.

“Lasten ja nuorten kriittinen lukutaito” -teemaryhmä kutsui tutkijoita Kasvatustieteen päiville keskustelemaan lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymisestä sekä siitä, miten näitä taitoja voitaisiin tukea. Kriittisellä lukutaidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä analysoida, arvioida ja tulkita informaatiota sekä tunnistaa, miten erilaisilla teksteillä voidaan yrittää vaikuttaa tai johtaa harhaan. Lapset ja nuoret kohtaavat arjessaan monenlaista informaatiota, jonka luotettavuutta …Lue Lisää