Arviointityökalu

Arviointityökalun tarkoituksena on tukea oppilaiden/opiskelijoiden kriittistä nettilukemista. Työkalu auttaa nuoria kiinnittämään huomiota erilaisiin nettitekstien luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin (kirjoittaja, julkaisija, motiiivit, evidenssi ja varmentaminen) sekä arvioinnin syvällisyyteen.

Työkalun avulla opettaja voi antaa palautetta oppilaidensa/opiskelijoidensa taidoista. Työkalua voi hyödyntää myös vertaispalautteen antamisessa.

Opettaja voi antaa tehtäväksi arvioida useampaa (esim. kolme) nettilähdettä asteikolla 1–5 (1= ei kovin luotettava, 5 = erittäin luotettava) ja pyytää oppilaita/opiskelijoita lisäksi perustelemaan numeroarvionsa sanallisesti. Arviointityökalun avulla perustelut voidaan pisteyttää viidellä eri arviointikriteerillä asteikolla 0–2 (0 = kriteeriä ei ole käytetty lainkaan, 2 = kriteerin käyttö on syvällistä).

Lataa tulostettava pdf arviointityökalusta.

Vinkkejä työkalun käyttöön täällä.