Selkokielistä tiedettä uuden työkalun avulla

Luetun kriittinen tarkastelu ei ole vain lukijasta kiinni, vaan se vaatii myös ymmärrettävissä olevia lähdemateriaaleja. Yksi tähän liittyvä haaste on tutkitun tiedon ymmärrettävyys. Vertaisarvioitu tieteellinen tieto on usein kaukana yleistajuisesta tekstistä ja sisältää paljon alakohtaisia termejä ja käsitteitä, jotka vaativat selventämistä. 

Critical-hanke pyrkii osaltaan edistämään eri ikäisten taitoja analysoida ja arvioida tutkittua tietoa. Tutkitun tiedon parempi ymmärtäminen puolestaan mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin sekä misinformaation huomaamisen ja välttämisen. Tähän liittyen olemme kehittäneet työkalun, joka mahdollistaa lääketieteellisten julkaisujen tekstin paremman ymmärtämisen. Käytännössä työkalu on Chrome-selainosa, joka kääntää lääketieteellisen ammattikielen selkokielelle suoraan käyttäjän selaimessa, muuntaen tiedon helpommin ymmärrettävämmäksi. Sen avulla käyttäjät voivat ymmärtää tutkimusten tuloksia, menetelmiä ja johtopäätöksiä ilman, että heidän tarvitsee olla aiheen asiantuntijoita.

Tutkiaksemme työkalun käyttöä ja konseptin hyödyllisyyttä, suoritimme viikon mittaisen kenttäkokeen, jonka osallistujat arvioivat 124:n julkaisun yhteenvetoja, eri tasoille yksinkertaistettuna. Työkalu on osa diplomityötä kansainvälisessä maisteriohjelmassa Oulun yliopistossa, joten tutkimus suoritettiin englanniksi ja rekrytoimalla ensisijaisesti englantia puhuvia vastaajia Internetissä. 

Työkalu toimii suoraan selaimessa. Tutkimuksen yhteydessä käytimme pseudonyymiä tunnistetta, jonka avulla pystyimme yhdistämään henkilön taustatiedot työkalun käyttöön.

Tutkimuksen tuloksista kirjoittamamme julkaisu on tämän blogin julkaisuhetkellä kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Voimme kuitenkin todeta, että työkalu todettiin teknisesti toimivaksi sekä helppokäyttöiseksi, ja osallistujat kokivat työkalusta olevan hyötyä arkikäytössä. Tekstimuodoista suosituin oli “eniten yksinkertaistettu”, mutta osallistujien koulutustaso myös vaikutti eri tekstien suosioon. Esimerkiksi matalimmin koulutetut osallistujat eivät halunneet lukea alkuperäisiä tekstejä lainkaan, mikä myös kertoo ajankohtaisesta tarpeesta tällaisille työkaluille.

Työkalun tutkimusversiossa käyttäjä luki tieteellisten julkaisujen yhteenvetoja eri tasoille yksinkertaistettuna sekä arvioi jokaista tekstiä erikseen. 

Suunnittelemme parhaillaan työkalun seuraavaa versiota ja sen ympärille rakentuvaa tutkimusasetelmaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uskomme, että samankaltaisilla ratkaisuilla tulee jatkossa olemaan useita rooleja: niiden käyttäjät oppivat tunnistamaan luotettavia lähteitä, ymmärtämään tutkimusten rajoituksia ja tekemään tietoon perustuvia johtopäätöksiä. Critical-hankkeessa tavoitteenamme on jatkossakin auttaa käyttäjiä helposti omaksuttavilla tavoilla hahmottamaan monimutkaisia konsepteja ja tutkimustuloksia. Tämä taas vahvistaa kansalaisten roolia tietoon pohjautuvan dialogin osapuolina, edistää tieteellisen tiedon demokratisointia ja rohkaisee ihmisiä osallistumaan yhteiskunnallisten haasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.

Kirjoittaja: Simo Hosio
simo.hosio@oulu.fi